header_slide3

Bedrijfsmediation

Elke organisatie heeft er wel eens mee te maken: conflicten. Problemen met personeel, leveranciers, partners of instanties. Conflicten maken duidelijk wat belangrijk wordt gevonden en kunnen bij een goede aanpak tot veel waardevols leiden. Soms echter lopen conflicten zo hoog op dat communicatie tussen betrokkenen stagneert en zij er zelf niet meer uitkomen. Behalve uw concurrenten is geen enkele organisatie hierbij gebaat. Een onpartijdige mediator kan dan helpen die impasse te doorbreken. Als bedrijfsmediator kunt u mij o.a. inschakelen voor:

  • ontslagprocedures. U bent werkgever en wilt iemand ontslaan zonder een goed opgebouwd dossier;
  • het bemiddelen in een conflict tussen twee waardevolle werknemers;
  • als u in conflict bent met uw gemeente of andere overheidsinstelling;
  • als u het niet eens bent met een behandeling van een arts of specialist;
  • als binnen uw maatschap, holding, MT of bestuur aanhoudende problemen met een collega zijn ontstaan die schijnbaar onoplosbaar zijn;
  • het oplossen van een conflict tussen uw bedrijf en een leverancier of u als leverancier en een klant.

 

Voordelen van mediation

Snelheid • kostenbeheersing • informele procedure • deskundige begeleiding • actieve rol van partijen • ruimte voor creatieve oplossingen • geen onnodige beschadiging van relaties
• gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad en win-win resultaat.

Alternatieven

Niet in alle gevallen is mediation de juiste keuze. Wanneer één van de betrokkenen aanstuurt op een relatiebreuk, een verborgen agenda heeft of vooral publiekelijk zijn gelijk wil halen, kan beter voor een andere worden gekozen en is de gang naar de rechter meer dan waarschijnlijk.

 

Skip to top 

Copyright 2014 Margot Knol | Disclaimer