header_slide2b

Opleiding (training, coaching)

Het trainen van medewerkers leidt tot betere prestaties. Dat is logisch. Waar niet aan voorbij gegaan moet worden is dat bij veranderingen in competentie ook de verhoudingen tussen uw medewerkers kan veranderen. Als uw sales-afdeling bijgeschoold moet worden zou het zo maar kunnen dat een 'junior' beter scoort dan een 'senior'. Margot Knol Consultancy & Mediation hecht daarom veel waarde aan het trainings/coachingstraject op maat zodat elke medewerker zijn of haar talenten optimaal kan inzetten voor uw organisatie.

Training/coaching leidt niet onvoorwaardelijk tot prestatieverbeteringen! Het geeft alleen dan het maximale resultaat, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de deelnemer gemotiveerd is/wordt zich te ontwikkelen;
 • de individuele competentie-eisen en -doelstellingen helder zijn, gerelateerd aan een realistisch functieprofiel.
 • de opleiding/begeleiding afgestemd is op het competentieniveau van de deelnemer
 • er interne opvolging gegeven wordt aan de training en/of begeleiding door leidinggevenden.

 

Op mij kunt u rekenen indien:

 •  u uw medewerkers wilt helpen om ze betere, efficiëntere en meer resultaatgerichte (verkoop)gesprekken te laten voeren;
 • u uw medewerkers wilt helpen groeien in het gestructureerd benaderen van hun markt (verkoop, service);
 • u wenst dat uw verkoopadviseurs groeien van "productverkopers" naar "concept-verkopers"
  (business-to-business);
 • u uw medewerkers wilt laten groeien in telefonische acquisitie;
 • u uw leidinggevende(n) wilt laten groeien in het leidinggeven op maat van zijn / haar medewerkers;
 • u zelf als leidinggevende of bedrijfsleider effectiever en efficiënter wenst te worden in het aan- en bijsturen van uw medewerkers of de processen;
 • u een team heeft binnen uw bedrijf waarbinnen de verhoudingen verstoord zijn en het dus niet optimaal functioneert.
 

Skip to top 

Copyright 2014 Margot Knol | Disclaimer