De droom van elke ondernemer
Mensen en bedrijven streven graag naar succes. Want succes biedt perspectief en zorgt voor een positief resultaat. Zowel op het financiële als relationele vlak. Mooie winst- en omzetcijfers, een stabiele organisatie, tevreden klanten en personeel... het is de droom van elke ondernemer. Maar succes komt niet zomaar aanwaaien. Daarvoor is kennis en kunde nodig. En zelfs dan ben je er nog niet.

Drie belangrijke pijlers
Ik, Margot Knol, ben er van overtuigd dat het fundament voor succes rust op drie belangrijke pijlers: een optimale organisatie, een optimale communicatie en de juiste instelling. Als één van deze drie pijlers scheuren vertoont, kan de hele boel instorten en is succes ver te zoeken. Hoe goed je ook bent.

Slijtage
Als de pijlers in uw organisatie tekenen van slijtage vertonen, moet daar snel iets aan worden gedaan. Vaak is het zo dat de pijlers onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Slechte communicatie heeft onherroepelijk haar effect op de efficiëntie en de productiviteit van uw organisatie. Wacht daarom niet te lang met herstel want het kan desastreuze gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Het roer om
U voelt als ondernemer perfect aan wanneer het tijd is om problemen aan te pakken. Mijn ervaring is dat sleutelen aan een organistie doorgaans veel weerstand oproept bij werknemers. Het is dus zaak om duidelijkheid te verschaffen en planmatig te werk te gaan. En juist daarbij kan ik u uitstekend helpen.

Waarom Margot Knol?
Ik hoor het u denken. Ik geef u vier redenen:

1. Mijn overtuiging: Elke kansrijke onderneming krijgt vroeg of laat met tegenslag of onvoorziene veranderingen te maken. Als je je niet uit het veld laat slaan maar realiseert dat voor elk probleem een oplossing bestaat, ben je bij mij aan het juiste adres. Ik ben ervan overtuigd dat tegenslagen leiden tot nieuwe kansen en een stevig fundament leidt tot gewenste en bestendige resultaten.

2. Mijn drive: Om mensen in beweging te krijgen moet je eerst weten wat ze tegenhoudt. Daar achter komen is niet altijd eenvoudig. Door de juiste toon aan te slaan, goed te luisteren en analyseren, het lek boven krijgen. Dan ligt de weg open voor herstel. Bruggen wwwen, enthousiasmeren en mensen stimuleren om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

3. Mijn stijl: Die is tamelijk direct en open. Flexibel en onpartijdig, No nonsens en effectief. Met een lach en een traan. Het resultaat staat voorop maar ook de waardigheid van mensen. Meehuilen met de wolven in het bos is niet aan mij besteed. Ik trek mijn plan, verlies de belangen niet uit het oog en volg de juiste koers.

4. Mijn aanpak: Deze bestaat uit drie kernactiviteiten:
- Het geven van operationeel organisatie- en competentie-advies.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en / of coaching.
- Het oplossen van bedrijfsconflicten als mediator.

 

Skip to top 

Copyright 2014 Margot Knol | Disclaimer