Problemen die niet worden aangepakt leiden meestal tot chaos.

Een optimale organisatie, communicatie en instelling is essentieel voor het behalen van succes en resultaat.

Organisatieadvies:                                                                   Neem de juiste beslissingen!

Ondernemen is vooruit zien maar er naar handelen is niet altijd gemakkelijk. Wat nu als uw bedrijf maar blijft groeien of juist plotseling een ommezwaai moet maken? Misschien wordt u min of meer gedwongen te reorganiseren? Bent u dan in staat om telkens de juiste beslissingen te nemen of knopen door te hakken? Wanneer u hieraan twijfelt, belt u mij, Margot Knol. Lees verder

Competentieontwikkeling:       meegaan met de tijd!

Het lijkt een dooddoener maar zeker nu is het van belang dat u en uw mensen met de kennis-tijd meegaan. Ga na welke afdelingen en mensen nog bij de tijd zijn? Wie beschikt nog over de juiste vaardigheden? Heeft iedereen nog wel de juiste instelling om opnieuw in de 'schoolbanken' plaats te nemen? Uiteraard is elke medewerker mede-verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn of haar vakkennis en vaardigheden maar het is ùw verantwoordelijkheid dat het ook gebeurt. Lees verder

Bedrijfsmediation:                                                                   doorbreek de impasse!

Wanneer er conflicten ontstaan in de arbeidsverhoudingen of werkrelaties is het van belang deze zo snel mogelijk op te lossen. Plezier op het werk en een prettige omgang met collega's zijn de belangrijkste factoren voor een positieve waardering van werk en organisatie. Een goede aanpak voorkomt onnodig lang ziekteverzuim en verbetert de productiviteit. Vergeet niet dat uw mensen de spil zijn tot succes binnen uw bedrijf! Lees verder

 

Skip to top 

Copyright 2014 Margot Knol | Disclaimer